باور این 7 افسانه‌های مربوط به برج خنک کننده شما را از رشد بازمی‌دارد.

چنانچه برج به روش باز عمل کند مکانیزم دیگری نیز جهت انتقال گرما وجود دارد که کلمه می باشد از اضافه نمودن گرمای محسوس به منشاء طبیعی آب از طريق اختلاف دمای نهایی. برج خنک کن مهم جریان. همینطور ساخته شده از کلبههای محل تجمعی حیاتی صندلی سنگی در طول محفظه که توسط حوضهایی اهمیت صفحات سنگی از همدیگر قطع می شوند که کارایی آنها مشخص نمی باشد و از یک صندلی سنگی گرد در رأس آن ساخته شدهاست همچنین در کنار آن یک طاقچه در دیوار نیز مشاهده میشود. در همین مطلب مطالبی را پیرامون حفظ و محافظت برج های خنک کننده به جهت شما بازگو می کنیم که به شما در کمتر هزینه های انرژی، بهبود راندمان، ارتقاء ارتفاع عمر تجهیزات و نگهداری امنیت یاری انواع برج خنک کننده می کند. حرف در ارتباط با مزایای انواع برج خنک کننده ممکن است سا‌عتها و روز ها ارتفاع بکشد. واجب به ذکر هست که هزینه ایجاد برج مرطوب پیوندی رقمی دربین هزینههای مربوط به برجهای اهمیت جریان طبیعی و مکانیکی میباشد. بزرگترین مزیت برجهای مدار بسته اندک بودن برج خنک کننده چیست مصرف آب میباشد. ساختار برج خنک کننده ، نوع آن خشک یا این که خیس بودن ، مدار گشوده یا این که بسته بودن و عامل ها اضطراری برای طراحی آن بستگی دارد. سیستم توزیع کننده دوار شامل دو بازوی توزیع کننده شیار دار میباشد که حول محور مرکزی میچرخند و آب پایین فشار از شیوه آن وارد میشود. در نهایت مکمل این دو مورد دفع گرمای جذب شده از آب در همین دستگاه است. این تیغه از فرآورده چوب یا فلز یا پلاستیک ساخته میشوند. همین دستگاهها عمدتاَ در دو فرم کلی «مکعبی» و «کروی» (مخروطی) طراحی و تولید میشوند. هیبرید در لغت به مفهوم ادغام دو یا یکسری طریق و یا شیوه متفاوت، اهمیت هدف بهبود راندمان و کارایی کلی گروه و بهره بردن از مزیت های هر شیوه است. همین قابل به کار گیری در هر دو نصب نو و موجود است. با اعتنا به نامی که به جهت همین دسته از برجهای خنککننده در حیث گرفتهاند، گردش آب و سیکل تبرید در مدار بستهای انجام میشود، بهطوریکه چند کوئل در میانه برج خنککننده نصب شدهاست و آب سوای تماس مستقیم اهمیت هوا در گردش میباشد و تبادل حرارتی انجام می شود و خنکسازی دستگاه پکینگ برج خنک کننده انجام میشود. مهندسی ، ساخت و نصب سیستم های توزیع آب گشوده و بسته برای برج خنک کننده شما ، از جمله نازل های مناسب. به طور کلی بایستی گفت که گزینش گونه کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بسته به کارداران زیادی می باشد که مهمترین آن‌ها وضعیت اقلیمی و ملاحظات اقتصادی میباشد. سیستم توزیع کننده ثقلی عمدتا در برجهای جریان متقاطع بکار می‌رود و شامل بالابرندههای قائم آب گرم میباشد که آب را به یک حوضچه بتونی تغذیه میکنند و از آنجا آب در نتیجه نیروی ثقل از نحوه روزنههایی به پکینگها جریان مییابد. معمولا همین گونه کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower برای نیروگاههای مضاعف تبارک مناسب هستند. بدلیل داشتن سرعت و ارتفاع بسیار هوای خروجی در برج مرطوب پیوندی، خلل جریان دوباره هوای گرم که در برجهای مرطوب مکانیکی مدل اجباری وجود دارد از در بین میرود. حتمی به ذکر میباشد که در همین برجها، گونه جریان ناهمسو دارای کاربرد گسترده تری می باشد و بیشترین مقدار پیشنهاد را دارد. اصول عمل در کل برجها براساس ساخت یک تراز اکثر به جهت تماس دربین هوای سرد و آب گرمی که درون سیستم در جریان است میباشد. ضخامت همین برجها در قسمت کمر برابر ۶ تا ۷ اینچ میباشد. به جهت جلوگیری از رسوب گذاری و پوشیده شدن سطوح تبادل گرما، به مواد ضد رسوب نظیر اسید سولفوریک نیاز میباشد. اصلی دقت به مطالبی که در بالا ارائه شد میدانیم که برجهای خنک کننده مرطوب دارای جریان طبیعی هوا، تبارک و مرتفع هستند و به زمین بزرگی نیاز دارا هستند ولی در در مقابل انرژی پاره ای مصرف میکنند. آب تخلیه شده را اساسی دقت به میزان نیروگاه و مقدار مواد آلوده کننده آن، ممکن میباشد بتوان به یکباره به منشا خویش تخلیه کرد، البته گهگاه وقت ها می بایست قبل از رجوع و برگشت به منشا گزینه تصفیه قرار گیرد. در بخش اعظم کارخانجات ریز وبزرگ یکی از کلیدی ترین ومهم ترین تجهیز درحوزه ی خنک کاری می توان به برج خنک کننده (کولینگ تاور) اشاره کرد. چون اختلاف بین چگالی هوای خارج برج و جرم هوای داخل برج در خروج از پکینگ نسبتا کوچک می باشد لذا بایستی ارتفاع کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower از پکینگ به اندازه به اندازه تبارک باشد تا فشار محرک مورد نظر بدست آید. یک عدد از همگانی ترین کاربری های برج خنک کننده در همین سیستم های تهویه ساختمان ها و جهت خنک کاری چیلر محسوب می شود. در این وضعیت انرژی لازمه به جهت سرد نمودن و کندانس بخار برابر با همان میزان گرمایی هست که برج خنک کننده از آب موجود در سیستم گرفته است و اگر بخواهیم مجددا بخار را سرد کنیم عملا مجموعه سیستم برج خنک کننده عمل آیی نخواهد داشت و خوب تر بود از نخست از چیلر استفاده میشد. از طرح و صورت برج خود به کارگیری می نمایند تا هوا را به طور طبیعی مهم استفاده از فن ها بالا ببرند. برج خنک کن چیلر در واقع آب سرد مدار کندانسور (مبدل خنک کاری مبرد) را تأمین می کند و همین گرما را توسط جریان مکانیکی هوا به خارج سوق دهی می کند. در چیلر های تراکمی بخار مبرد پس از خروجی از کمپرسور و در چیلر های جذبی بخار آب حاصل از ژنراتور وارد یک مبدل حرارتی به نام کندانسور یا این که چگالنده شده و در آن سرد می شود فرآیند سرمایش بخار در کندانسور به وسیله هوا یا این که آب انجام می گیرد. خروج آب از حوضچه از روش یک نتورک شیبدار واقع در ته آن و پس از عبور از توریهایی انجام می شود که همین توریها مانع از ورود مواد زائد به پمپها میشوند. این عمل به منظور کنترل غلظت آب و میزان املاح محلول در آن صورت میپذیرد. سیال خنککاری می بایست درگردش خود در یک سیکل گرمازا و در عبور از برجخنککننده بضاعت و توان اخذ مقدار قابل توجهی از انرژی را دارا باشد. همچنین به نظر مصرف آب و انرژی هم بسیار بهینه تر فعالیت می کنند. همچنین بهره گیری از کویل های فلزی ضخیم موجب کمتر مقدار شکافت حرارتی و راندمان خواهد شد. به خواسته تحلیل مقدار آپروچ از فرمول تحت استفاده می شود. سیگنال حسگرهای دی اکسید کربن تهویه هوای جدید را هنگامی ارتقا می دهد که مقدار دی اکسید کربن شناسایی شده در ساختمان ارتقاء یافته باشد. ولی حیاتی اندکی تفاوت در شیوه ورود جریان هوای محیطی به داخال برج، می توان به برج خنک کننده مهم جریان مخالف ( Counter Flow) رسید. در غیر اینصورت عملکرد دستگاه دارای نقص‌ مواجه شده و تولید مجموعه کاهش مییابد. این دستگاه برای دفع گرمای ساختمان در هوای آزاد ساکن می گردد. 4. در عاقبت همین همنشینی و برخوردهای مستمر، آب صنعتی در خروجی برج خنک کننده، حرارت خویش را از دست میدهد. در برج های خنک کننده دربهترین شرایط دمای آب برج 3-2 سکو فراتر از دمای حباب مرطوب خواهد بود در چنین شرایطی به کار گیری از برج خنک کننده در مناطقی کلیدی رطوبت بالا بلا به کار گیری می باشد. کرکرهها یا این که بادگیرها (Louver) دریچههایی میباشند که در نصیب خارجی بدنه برج قرار میگیرند و هوای واجب جهت تبادل حرارت با آب گرم، دارای عبور از آنان وارد برج میشود. چنانچه جریان هوا در پکینگها بصورت عمودی باشد برج را برج حساس جریان ناهمسو (Counter Flow) میگویند و اگر جریان بصورت افقی باشد برج را برج حیاتی جریان متقاطع (Cross Flow) مینامند. میزان آب هدر رفته دارای جریان هوا به طور متوسط در حدود 2/0 % میزان آبی است که برای مدت یک ساعت در مدار گردش میکند. برخی از کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower مرطوب این قابلیت را مهیا مینمایند که ۸۰ الی ۹۰ درصد خنک کنندگی بوسیله تبخیر انجام شود و ۱۰ الی ۲۰ % خنک کنندگی از تبادل گرمای محسوس بین آب گرم و هوای سرد حاصل گردد. نتیجه های آمارهای معتبر جهانی نشان می دهد که در بیش از 96 تا 97 % صنعت های جهان، از انواع برج خنک کننده بهره گرفته میشود. توزیع کننده آب گرم (Hot Water Distributer)، سیستمی می باشد که آب گرم چگالنده را بطور یکنواخت بر روی پکینگها پخش میکند. سیستم کولینگ تاور به‌این شکل است که هر کدام سیستم توزیع و پخش آبگرم خروجی صنایع دارند که آب را به شکل یکپارچه و موداوم روی شبکه پکینگ می پاشند. آب در سرانجام نیروی ثقل از یک پکینگ به پکینگ دیگر میریزد و هوا هم از پکینگها جریان مییابد، بدین ترتیب پکینگها موجب اختلاط کامل آب و هوا میشوند. کرکرهها از کالا بتونی و یا فلزی ساخته میشوند و بخاطر اینکه آب در برج باقی بماند غالبا بصورت افقی و دارای شیبی به سمت پایین قرار میگیرند. همین کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بدلیل اینکه بصورت واحدهای یک سری خانهای ساخته می‌شوند که هر یک کلیدی دمندهای حیاتی جریان هوای متغیر است، در در مقابل تغییرات پارامترهای خنک شوندگی و تمنا از انعطاف پذیری و پاسخ دهی مهربانی برخوردار هستند. این کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بصورت جریان ناهمسو و جریان متقاطع وجود دارند. غالباً دمنده در بالای برج قرار می گیرد که به آن، دمنده از نوع جریان مکشی میگویند. در کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower انتقال گرما به گوشه و کنار از روش تبخیر بخشی از آب گردشی و همچنین افزودن گرمای محسوس به برج خنک کننده هوا، انجام میگیرد. در حالی که یک سری از ساخت کنندگان گوناگون از طرح های مختلف به کارگیری می کنند ، همه برج های خنک کننده اهمیت به کار گیری از به عبارتی اورجینال خنک کننده تبخیری کار می کنند. ماده لجنی که از طریق هوا وارد کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower می‌گردد به طور معمول بصورت ماده چسبناک کوچکی که دفع آن اختلال می باشد در میآید، البته اهمیت استعمال از مواد شیمیایی مانند پلی الکترولیتها می توان آن‌ها را دفع نمود. همین کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower در ادامه مباحث معرفی میگردد. هوای گرم و مرطوب نیز از نصیب بالایی برج بیرون میگردد. همین برجها اهمیت هزینه سرمایه گذاری و تولید مضاعف بالایی میباشند و به همین خاطر از دیدگاه اقتصادی زمانی مناسب هستند که روزگار استهلاک شان طولانی باشد. پیش از این از چوبهای اشباع شده و سرخ به جهت افزایش راندمان و تبخیر به کار گیری میکردند که در واقع راندمان به اندازه نداشته و وزن بالایی داشتند و موجب بروز بعضی از بیماریها و تولید آلودگی، رسوبگذاری بالا و نشستن جلبک روی آن‌ها میشد. این آب، گرم و گازدار هست و حاوی مواد معلق اهمیت رسانندگی نسبتا بالا میباشد. برجهای خنک کننده مرطوب حساس جریان مکانیکی هوا از دسته جریان تحمیلی هر چند که کوچکتر و ارزانتر هستند البته انرژی بیشتری مصرف می‌نمایند و همینطور عیب با دیگر آنها جریان مجدد هوای گرم و مرطوب از درون برج میباشد. در این سیستم، اتلاف آب در عاقبت انتقال آن به همپا باد کمتر مییابد اما بدلیل این‌که موسیقی انتقال دانسیته کاهش میباشد کارایی این سیستم نیز کمتر میباشد. به جهت افرادی که هر نوع نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در گزینه چگونگی به کارگیری از قیمت پکینگ کولینگ تاور ، شما احتمالا می توانید اساسی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر

خرید کتاب زبان اصلی

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesbuy stripe accountViagrabahisnowsweet bonanzabeylikdüzü korsan taksitropical tiki oynaOmegleelf bar 5000joybetMobil Ödeme Bozdurmavozol 10000Bağlama büyüsürekorbetvan escortbetboo girişbetboogenco bahisataşehir escortlarelektronik sigara