تاج: قرارداد ویلموتس خیلی هم خوب بود/نامه وزارت ورزش را توصیه نمی دانمرئیس پیشین فدراسیون فوتبال تاکید کرد این فدراسیون قرارداد خوبی با مارک ویلموتس بسته است. وی گفت: به نظر من قیمتی که برای ویلموتس پرداخت کرده ایم می ارزید!Source link

ایندکسر

خرید کتاب زبان اصلی