تجمع اعتراضی مقابل سفارت ارمنستانگروه عکس الف،   3990320118

تعدادی از جوانان مستقل انقلابی صبح سه شنبه ۲۰ خرداد در تجمع مقابل سفارت ارمنستان نسبت به بازگشایی سفارت این کشور در سرزمین های اشغالی اعتراض کردند.
شرکت کنندگان در این تجمع با سر دادن شعار، قرائت بیانیه و آتش زدن پرچم رژیم صهیونیستی اعتراض خود را اعلام کردند.Source link

ایندکسر

خرید کتاب زبان اصلی