تداوم اعتراضات به مرگ جورج فلوید در شهرهای آمریکا

[ad_1]

اعتراضات به مرگ یک مرد سیاه‌پوست در جریان بازداشت توسط پلیس در شماری از شهرهای آمریکا ادامه یافت و برخی از این تجمع ها به خشونت کشیده شد.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>