جزئیات نشست «تعیین حق مسکن کارگران» از زبان وزیر کاروزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اعضای شورای عالی کار در نشست تعیین حق مسکن کارگران پس از گذشت ساعت‌ها مذاکره با تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کردند.Source link

ایندکسر

خرید کتاب زبان اصلی