حادثه برای هواپیمای c-۱۳۰ ائتلاف آمریکا در بغدادیک هواپیمای نظامی ائتلاف به رهبری آمریکا هنگام فرود در پایگاه التاجی در شمال بغداد دچار حادثه شد.Source link

ایندکسر

خرید کتاب زبان اصلی