خرید بهترین مداد طراحی

بهترین مداد طراحی به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند:
۱- مداد های نرم و پر رنگ – B
۲- مداد های معمولی – HB
۳- مداد های خشک و کم رنگ – H

۱- بهترین مداد طراحی با نوک نرم و پر رنگ تر:

این نوع مدادها دارای نوکی پهن تر نسبت به سایر مداد ها هستند، نوک آن ها کاملا مشکی و پر رنگ می باشد. وقتی با این نوع مداد ها طراحی می کنید متوجه نرمی نوک آن خواهید شد.
مشخصه اصلی این مدادها حرف B است، که روی بدنه مداد درج شده است و با شماره های مختلف درجه بندی می شوند.

۲- بهترین مداد طراحی با نوک معمولی:

این نوع مداد ها را همه جا می توان پیدا کرد، اگر به نوشته روی اکثر مداد ها توجه کرده باشید حرف HB را حتما روی مداد دیده اید.
این مداد زبری متوسط دارد و در بیشتر طراحی ها کاربرد خواهد داشت.

۳- مداد های با نوک خشک و کمرنگ تر:

دسته سوم مدادها دارای نوکی نازک تر نسبت به سایر مداد ها هستند، نوک آن ها نسبتاً کمرنگ می نویسد. وقتی با این نوع مداد ها طراحی می کنید متوجه زبری و خشکی نوک آن خواهید شد.
مشخصه اصلی این مدادها حرف H است، که روی بدنه مداد درج شده است و مانند مداد های B با شماره های مختلف درجه بندی می شوند.

جهت آشنایی با بهترین مداد رنگی می توانید به صفحه مذکور مراجعه فرمایید.

بهترین مداد طراحی فابر-کاستل مدل 9000


بهترین مداد طراحی مداد متداول‌ترین وسیله‌ی طراحی است مغز مداد از «گرافیت» (Graphite) ساخته می‌شود مداد .وسیله‌ای ارزان، کارآمد و تر و تمیز است که آن را می‌توان به طرق مختلف. در طراحی به کار برد طراح می‌تواند با مداد خطوط نرم و لطیف یا خشک. و تیز پدید آورد رایج‌ترین مدادهای گرافیتی برای طراحی از نوع مدادهای غلاف چوبی شش‌ضلعی‌. با طول 17.5 سانتی‌متر هستندهرچه نسبت گرافیت به رس در مغز مداد بیش‌تر باشد. مداد مرغوب‌تر است و می‌توان با آن خطوط نرم‌تری رسم کرد . مدادهای سری 9000 هستند این مدادها در سال 1905 به .بازار عرضه شدند کیفیت و تنوع سختی این مدادها توجه هنرمندان زیادی را به خود. جلب نمود نوک این مدادها کاملاً به چوب چسبیده است این امر نوک مداد را. در برابر شکستن بسیار مقاوم کرده است پوشش بر پایه‌ی آب مدادهای 9000 برای محیط .زیست کاملاً بی‌ضرر است. از این مدادها می‌توان برای نوشتن و طراحی استفاده کرد.

مشخصات مداد طراحی فابر-کاستل مدل 9000

 • طول بدنه 175 میلی‌متر
 • فرم سطح مقطع شش ضلعی
 • کیفیت بالای گرافیت به کار رفته
 • دارای مغزی مقاوم مقابل شکستگی
 • رنگ نوشتاری، مشکی
 • قطر سطح مقطع 7 میلی‌متر
 • درجه سختی نوک 6B
 • محصول کشور المان می باشد.مداد طراحی فابر کاستل مدل گلدفابر با درجه سختی نوک 4B


بهترین مداد طراحی مداد متداول‌ترین وسیله‌ی طراحی است مغز مداد از «گرافیت» (Graphite) ساخته می‌شود مداد .وسیله‌ای ارزان، کارآمد و تر و تمیز است که آن را می‌توان به طرق مختلف. در طراحی به کار برد طراح می‌تواند با مداد خطوط نرم و لطیف یا خشک. و تیز پدید آورد رایج‌ترین مدادهای گرافیتی برای طراحی از نوع مدادهای غلاف چوبی شش‌ضلعی‌. با طول 167 میلی متر هستندهرچه نسبت گرافیت به رس در مغز مداد بیش‌تر باشد. مداد مرغوب‌تر است و می‌توان با آن خطوط نرم‌تری رسم کرد مغز مدادها از 9H .تا 9B درجه‌بندی می‌شود.

مشخصات مداد طراحی فابر کاستل مدل گلدفابر با درجه سختی نوک 4B

 • طول بدنه 167 میلی‌متر
 • فرم سطح مقطع شش ضلعی
 • کیفیت بالای گرافیت به کار رفته
 • رنگ نوشتاری، مشکی
 • درجه سختی نوک 4B
 • دارای مغزی مقاوم مقابل شکستگیمداد طراحی اونر مدل اسکچ مجموعه 3 عددی


بهترین مداد طراحی متداول‌ترین وسیله‌ی طراحی است مغز مداد از «گرافیت» (Graphite) ساخته می‌شود مداد .وسیله‌ای ارزان، کارآمد و تر و تمیز است که آن را می‌توان به طرق مختلف. در طراحی به کار برد طراح می‌تواند با مداد خطوط نرم و لطیف یا خشک. و تیز پدید آورد رایج‌ترین مدادهای گرافیتی برای طراحی از نوع مدادهای غلاف چوبی شش‌ضلعی‌. با طول 167 میلی متر هستندهرچه نسبت گرافیت به رس در مغز مداد بیش‌تر باشد. مداد مرغوب‌تر است و می‌توان با آن خطوط نرم‌تری رسم کرد مغز مدادها از 9H .تا 9B درجه‌بندی می‌شود.

مشخصات مداد طراحی اونر مدل اسکچ مجموعه 3 عددی

 • طول بدنه 167 میلی‌متر
 • فرم سطح مقطع شش ضلعی
 • کیفیت بالای گرافیت به کار رفته
 • وزن 15 گرم
 • رنگ نوشتاری، مشکی
 • درجه سختی نوک 2B
 • دارای مغزی مقاوم مقابل شکستگی
 • قطر سطح مقطع 8 میلی‌متربهترین مداد طراحی پیکاسو مدل Trio کد 02 بسته دو عددیبهترین مداد طراحی متداول‌ترین وسیله‌ی طراحی است مغز مداد از «گرافیت» (Graphite) ساخته می‌شود مداد .وسیله‌ای ارزان، کارآمد و تر و تمیز است که آن را می‌توان به طرق مختلف. در طراحی به کار برد طراح می‌تواند با مداد خطوط نرم و لطیف یا خشک. و تیز پدید آورد رایج‌ترین مدادهای گرافیتی برای طراحی از نوع مدادهای غلاف چوبی شش‌ضلعی‌. با طول 17 میلی متر هستندهرچه نسبت گرافیت به رس در مغز مداد بیش‌تر باشد. مداد نرم 2B متداولترین. مداد برای طراحی است؛ ولی مدادی از رده‌ی سخت (مثلاً 2H) نیز قابلیت‌های خاص خود را .دارد به ویژه اگر تماس زیادی با خود کاغذ نداشته باشد.

مشخصات مداد طراحی پیکاسو مدل Trio کد 02 بسته دو عددی

 • طول بدنه 17 میلی‌متر
 • فرم سطح مقطع مثلث
 • کیفیت بالای گرافیت به کار رفته
 • وزن 8 گرم
 • رنگ نوشتاری، مشکی
 • درجه سختی نوک HB
 • دارای مغزی مقاوم مقابل شکستگی
 • قطر سطح مقطع 1 میلی‌متربهترین مداد طراحی فابر کاستل مدل گلد فابر با درجه سختی نوک 6B


بهترین مداد طراحی متداول‌ترین وسیله‌ی طراحی است مغز مداد از «گرافیت» (Graphite) ساخته می‌شود مداد .وسیله‌ای ارزان، کارآمد و تر و تمیز است که آن را می‌توان به طرق مختلف. در طراحی به کار برد طراح می‌تواند با مداد خطوط نرم و لطیف یا خشک. و تیز پدید آورد رایج‌ترین مدادهای گرافیتی برای طراحی از نوع مدادهای غلاف چوبی شش‌ضلعی‌. با طول 167 میلی متر هستندهرچه نسبت گرافیت به رس در مغز مداد بیش‌تر باشد. مداد مرغوب‌تر است و می‌توان با آن خطوط نرم‌تری رسم کرد مغز مدادها از 9H .تا 9B درجه‌بندی می‌شود .

مشخصات مداد طراحی فابر کاستل مدل گلد فابر با درجه سختی نوک 6B

 • طول بدنه 167 میلی‌متر
 • فرم سطح مقطع شش ضلعی
 • کیفیت بالای گرافیت به کار رفته
 • رنگ نوشتاری، مشکی
 • درجه سختی نوک 6B
 • دارای مغزی مقاوم مقابل شکستگیمداد طراحی فابر کاستل مدل گلد فابر 8B


بهترین مداد طراحی فابر کاستل متداول‌ترین وسیله‌ی طراحی است مغز مداد از «گرافیت» (Graphite) ساخته می‌شود مداد .وسیله‌ای ارزان، کارآمد و تر و تمیز است که آن را می‌توان به طرق مختلف. در طراحی به کار برد طراح می‌تواند با مداد خطوط نرم و لطیف یا خشک. و تیز پدید آورد رایج‌ترین مدادهای گرافیتی برای طراحی از نوع مدادهای غلاف چوبی شش‌ضلعی‌. با طول 167 میلی متر هستندهرچه نسبت گرافیت به رس در مغز مداد بیش‌تر باشد. مداد مرغوب‌تر است و می‌توان با آن خطوط نرم‌تری رسم کرد مغز مدادها از 9H .تا 9B درجه‌بندی می‌شود .

مشخصات مداد طراحی فابر کاستل مدل گلد فابر 8B

 • طول بدنه 167 میلی‌متر
 • فرم سطح مقطع شش ضلعی
 • کیفیت بالای گرافیت به کار رفته
 • رنگ نوشتاری، مشکی
 • درجه سختی نوک 8B
 • دارای مغزی مقاوم مقابل شکستگیمداد طراحی استدلر مدل 8B-100 درجه سختی 8B


بهترین مداد طراحی استدلر متداول‌ترین وسیله‌ی طراحی است مغز مداد از «گرافیت» (Graphite) ساخته می‌شود مداد .وسیله‌ای ارزان، کارآمد و تر و تمیز است که آن را می‌توان به طرق مختلف. در طراحی به کار برد طراح می‌تواند با مداد خطوط نرم و لطیف یا خشک. و تیز پدید آورد رایج‌ترین مدادهای گرافیتی برای طراحی از نوع مدادهای غلاف چوبی شش‌ضلعی‌. با طول 167 میلی متر هستندهرچه نسبت گرافیت به رس در مغز مداد بیش‌تر باشد.

مداد مرغوب‌تر است و می‌توان با آن خطوط نرم‌تری رسم کرد مغز مدادها از 9H .تا 9B درجه‌بندی می‌شود. مدادهای HB و F در وسط این طیف قرار دارند.H) =. Hardness (سفتی)، B = Blackness (سیاهی)، F = Fineness (نرمی)( سفتی یا نرمی مغز مداد گرافیتی در کیقیت خط تاثیر. تعیین‌کننده دارد مدادی با سختی متوسط (HB، H یا B) برای طراحی سریع و مستقیم از مدل زنده .بسیار مناسب است و با آن می‌توان خطوط ممتد و نازک کشید بر عکس مدادی. از رده‌ی نرم (3B تا 7B) خطوط نرم، کلفت و مخملی پدید می‌آورد مداد نرم 2B متداولترین. مداد برای طراحی است؛ ولی مدادی از رده‌ی سخت (مثلاً 2H) نیز قابلیت‌های خاص خود را .دارد به ویژه اگر تماس زیادی با خود کاغذ نداشته باشد.

مشخصات مداد طراحی استدلر مدل 8B-100 درجه سختی 8B

 • طول بدنه 167 میلی‌متر
 • فرم سطح مقطع شش ضلعی
 • کیفیت بالای گرافیت به کار رفته
 • رنگ نوشتاری، مشکی
 • درجه سختی نوک 8B
 • دارای مغزی مقاوم مقابل شکستگیمداد طراحی استدلر مدل Mars Lumograph B8

مداد طراحی استدلر مدل Mars Lumograph B8 main 1 1


بهترین مداد طراحی استدلر متداول‌ترین وسیله‌ی طراحی است مغز مداد از «گرافیت» (Graphite) ساخته می‌شود مداد .وسیله‌ای ارزان، کارآمد و تر و تمیز است که آن را می‌توان به طرق مختلف. در طراحی به کار برد طراح می‌تواند با مداد خطوط نرم و لطیف یا خشک. و تیز پدید آورد رایج‌ترین مدادهای گرافیتی برای طراحی از نوع مدادهای غلاف چوبی شش‌ضلعی‌. با طول 180 میلی متر هستندهرچه نسبت گرافیت به رس در مغز مداد بیش‌تر باشد. مداد مرغوب‌تر است و می‌توان با آن خطوط نرم‌تری رسم کرد مغز مدادها از 9H .تا 9B درجه‌بندی می‌شود مدادهای HB و F در وسط این طیف قرار دارند.

مشخصات مداد طراحی استدلر مدل Mars Lumograph B8

 • طول بدنه 180 میلی‌متر
 • فرم سطح مقطع شش ضلعی
 • کیفیت بالای گرافیت به کار رفته
 • رنگ نوشتاری، مشکی
 • درجه سختی نوک 8B
 • دارای مغزی مقاوم مقابل شکستگیمداد طراحی لیرا مدل رابینسون B

بهترین مداد طراحی متداول‌ترین وسیله‌ی طراحی است مغز مداد از «گرافیت» (Graphite) ساخته می‌شود مداد .وسیله‌ای ارزان، کارآمد و تر و تمیز است که آن را می‌توان به طرق مختلف. در طراحی به کار برد طراح می‌تواند با مداد خطوط نرم و لطیف یا خشک. و تیز پدید آورد رایج‌ترین مدادهای گرافیتی برای طراحی از نوع مدادهای غلاف چوبی شش‌ضلعی‌. با طول 170 میلی متر هستندهرچه نسبت گرافیت به رس در مغز مداد بیش‌تر باشد. مداد مرغوب‌تر است و می‌توان با آن خطوط نرم‌تری رسم کرد مغز مدادها از 9H .تا 9B درجه‌بندی می‌شود مدادهای HB و F در وسط این طیف قرار دارند.

H) =. Hardness (سفتی)، B = Blackness (سیاهی)، F = Fineness (نرمی)( سفتی یا نرمی مغز مداد گرافیتی در کیفیت خط تاثیر. تعیین‌کننده دارد مدادی با سختی متوسط (HB، H یا B) برای طراحی سریع و مستقیم از مدل زنده .بسیار مناسب است و با آن می‌توان خطوط ممتد و نازک کشید بر عکس مدادی. از رده‌ی نرم (3B تا 7B) خطوط نرم، کلفت و مخملی پدید می‌آورد مداد نرم 2B متداولترین. مداد برای طراحی است؛ ولی مدادی از رده‌ی سخت (مثلاً 2H) نیز قابلیت‌های خاص خود را .دارد به ویژه اگر تماس زیادی با خود کاغذ نداشته باشد.

مشخصات مداد طراحی لیرا مدل رابینسون B

 • طول بدنه 170 میلی‌متر
 • فرم سطح مقطع شش ضلعی
 • کیفیت بالای گرافیت به کار رفته
 • رنگ نوشتاری، مشکی
 • درجه سختی نوک B
 • دارای مغزی مقاوم مقابل شکستگیمداد طراحی فابر کاستل مدل گلد فابر H

مداد طراحی فابر کاستل مدل گلد فابر H main 1 1

بهترین مداد طراحی متداول‌ترین وسیله‌ی طراحی است مغز مداد از «گرافیت» (Graphite) ساخته می‌شود مداد .وسیله‌ای ارزان، کارآمد و تر و تمیز است که آن را می‌توان به طرق مختلف. در طراحی به کار برد طراح می‌تواند با مداد خطوط نرم و لطیف یا خشک. و تیز پدید آورد رایج‌ترین مدادهای گرافیتی برای طراحی از نوع مدادهای غلاف چوبی شش‌ضلعی‌. با طول 167 میلی متر هستندهرچه نسبت گرافیت به رس در مغز مداد بیش‌تر باشد. مداد مرغوب‌تر است و می‌توان با آن خطوط نرم‌تری رسم کرد مغز مدادها از 9H .تا 9B درجه‌بندی می‌شود مدادهای HB و F در وسط این طیف قرار دارند.

.H) =. Hardness(سفتی)، B = Blackness (سیاهی)، F = Fineness (نرمی)( سفتی یا نرمی مغز مداد گرافیتی در کیقیت خط تاثیر. تعیین‌کننده دارد مدادی با سختی متوسط (HB، H یا B) برای طراحی سریع و مستقیم از مدل زنده .بسیار مناسب است و با آن می‌توان خطوط ممتد و نازک کشید بر عکس مدادی. از رده‌ی نرم (3B تا 7B) خطوط نرم، کلفت و مخملی پدید می‌آورد مداد نرم 2B متداولترین. مداد برای طراحی است؛ ولی مدادی از رده‌ی سخت (مثلاً 2H) نیز قابلیت‌های خاص خود را .دارد به ویژه اگر تماس زیادی با خود کاغذ نداشته باشد.

مشخصات مداد طراحی فابر کاستل مدل گلد فابر H

 • طول بدنه 167 میلی‌متر
 • فرم سطح مقطع شش ضلعی
 • کیفیت بالای گرافیت به کار رفته
 • رنگ نوشتاری، مشکی
 • درجه سختی نوک H
 • دارای مغزی مقاوم مقابل شکستگیمداد طراحی لیرا مدل رابینسون B4

مغز مدادها از 9H .تا 9B درجه‌بندی می‌شود مدادهای HB و F در وسط این طیف قرار دارند.H) =. Hardness (سفتی)، B = Blackness (سیاهی)، F = Fineness (نرمی)( سفتی یا نرمی مغز مداد گرافیتی در کیفیت خط تاثیر. تعیین‌کننده دارد مدادی با سختی متوسط (HB، H یا B) برای طراحی سریع و مستقیم از مدل زنده .بسیار مناسب است و با آن می‌توان خطوط ممتد و نازک کشید بر عکس مدادی. از رده‌ی نرم (3B تا 7B) خطوط نرم، کلفت و مخملی پدید می‌آورد مداد نرم 2B متداولترین. مداد برای طراحی است؛ ولی مدادی از رده‌ی سخت (مثلاً 2H) نیز قابلیت‌های خاص خود را .دارد به ویژه اگر تماس زیادی با خود کاغذ نداشته باشد.

مشخصات مداد طراحی لیرا مدل رابینسون B4

 • طول بدنه 17 میلی‌متر
 • فرم سطح مقطع شش ضلعی
 • کیفیت بالای گرافیت به کار رفته
 • رنگ نوشتاری، مشکی
 • وزن 10 گرم
 • دارای مغزی مقاوم مقابل شکستگی

مرجع منبع

ایندکسر

خرید کتاب زبان اصلی

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort android rat istanbul duşakabin kameralı su tesisatçısıhovarda betElektronik sigaraturkuaz korsan taksi