دریچه بازدید داکت اسپلیت

ماهیت جنس روزنه بازدید داکت اسپلیت پلاستیکی از مواد پلیمری بنام ABS است.لازم به ذکر می باشد چگالیِ بالای مواد اولیه ی پلاستیکی در ساختارِ بدنه روزنه بازدید داکت اسپلیت پلاستیکی،باعث ارتقاء میزان مرغوب بودن و مرغوبیتِ روزنه بازدید داکت اسپلیت پلاستیکیِ تولیدیِ این شرکت گردیده است. روزنه مشاهده داکت اسپلیت مشبک نیز روزنه ای است از ترکیبِ یک روزنه مشاهده فنکویل ساده و روزنه مشبک، که ابعاد روزنه مشبک بایستی حساس بعد ها دریچه اصلیِ تماشا داکت اسپلیت متناسب و هماهنگ باشد که هم ترکیبِ نمای روزنه بازدید داکت اسپلیت کلیدی تناسب باشد و هم میزانِ هوای محل ورود از نصیب روزنه مشبک به باطن گوشه و کنار ی دریچه بازدید در اختیار گرفتن و مدیریت شود. ، حتی گوشه و کنار های خانگی اصلی طراحی های مدرن اجرا نمود.کانال کشی داکت اسپلیت در این شیوه شامل اشکال قطعات از جمله نتورک راسته ی اسپیرال و دیگر موارد از گزاره اشکال زانویی،سه راهی،چهارراهی،تبدیل و دیگر موردها می گردد.در نحوه نتورک داکت اسپلیت حیاتی شبکه اسپیرال نخست به وسیله یک بازه زمانی تبدیل ِ چهارگوش به گرد،مقطع دهانه ی خروج هوای دستگاه را به بازه زمانی گرد تبدیل می نماییم و آن گاه نسبت به ادامه لاین هوا می پردازیم. پروسه تولید دریچه های داکت اسپلیت در ادامه به رخ کلی ابلاغ شده و در مدلهای گوناگون میتواند تفاوتهای جزئی داشته باشد. تراز ی بعدی در تولید دریچه بازدید داکت اسپلیت آهنی،رنگ کاریِ آن است.نوع رنگِ مصرفی جهت دریچه بازدبد فن کویل آهنی،رنگ پودری استاتیک است که پس از پاشیدن و پخت رنگ در کوره،دریچه مشاهده داکت اسپلیت ، فراهم ی بسته بندی و تحویل می گردد. پس از ایجاد فریم،نوبت به طراحی و ساخت درب روزنه داکت اسپلیت خطی می رسد.این درب از دو نصیب ورق کلیدی درب و روزنه خطی تشکیل می شود که همین روزنه خطی ،برای تامین هوای محفطه ای که دستگاه در آن قرار دارااست در نطر گرفته می شود. پس از معین شدن ابعادِ درب دریچه داکت اسپلیت نوبت به ساخت حاشیه در لبه های اضلاع درب دریچه داکت اسپلیت می رسد.این کناره ها نیز سبب ساز استحکام درب روزنه داکت اسپلیت و هم سبب ساز دوری از تاب خوردگیِ دارب روزنه داکت اسپلیت می شود.پس از ایجاد کناره ها،نوبت به جانماییِ روزنه خطیِ گریلی بر بر روی نقاط مشخصِ روزنه داکت اسپلیت می رسد.با تعبیه ی دریچه خطی بر روی درب کلیدی دریچه داکت اسپلیت وقتِ آن می رسد که جای قفل بر روی نقاط آیتم نطر خواهد رسید.این جای قفل یا قفلها صد رد صد بایستی قبل از عملیات رنگ رخ پذیرد. درصورتیکه هم که قرار باشد روزنه داکت اسپلیت بصورت پیچ از تو یا این که پیچ مخفی تعبیه گردد باید همین جای پیچ ها در ساختار داخلیِ فریم روزنه داکت اسپلیت تولید شوند.لازم به ذکر می باشد این جای پیچ ها می بایست در تراز تولید قاب روزنه داکت اسپلیت و قبل از عملیات رنگ بر روی ساختار قاب دریچه داکت اسپلیت حک شود تا هیچگونه خط و خش یا آسیبی پس از رنگ به هیچ نقطه ی روزنه داکت اسپلیت وارد نیاید. پس از انجام رنگ کوره ای پودری استاتیک و بیرون کردن دریچه تماشا داکت اسپلیت از کوره رنگ،بلافاصله باید به کاور کردنِ روزنه داکت اسپلیت اقدام نمود تا در حین نقل و انتقال دریچه داکت اسپلیت به سمت پروژه،آسیبی به ساختار دریچه داکت اسپلیت وارد نیاید. در صورتی که از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در مورد دریچه پایین داکت اسپلیت لطفا از کاغذ ما بخواهید.

ایندکسر

خرید کتاب زبان اصلی