دوربین راهنمایی رانندگی و جریمه رانندگی در سال 1400 + ویدئو

مربوط را گزینش و اطلاع رسانی خواهد نمود. کد تخلف 2060 مربوط به عدم توجه به امر پلیس است. تبصره: استفادهی راننده در حین رانندگی از هر گونه وسایل و تجهیزات و یا اشتغال اعضای اثرگذار وی که منجر انحراف خیالی و توجه در حین رانندگی گردد ممنوع است. بدون شک و تردید یکی از از عوارض اهمیت سهم بالای بیمه شخص ثالث در بازار ایران، اجباری بودن همین بیمه است. سرعت سنج لیزری یکی از دستگاه هایی که به منظور کنترل شتاب خودروها در جاده های پرتردد به کار می رود. پلیس پهپادی می تواند یک عدد از راهکارهای اساسی و مهم به جهت حفاظت از امنیت داخلی و برقراری انضباط و انتظام اجتماعی در جامعه باشد. ۲- یک چراغ اساسی نور قرمز رنگ در عقب که از مسافت ۱۵۰ متری دیده شود. ۱- یک چراغ حیاتی نور سفید در جلو که تا فاصله ۱۵۰ متری جلوی آن را به قدر کافی پر‌نور سازد. چراغ شمسی در هوای ابری چه میزانی شارژ نگه میدارد؟ زمانی در خط عبوری که حرکت میکنید ماشین ها توقف کرده باشند و خط مش مسدود شده باشد چه عمل می بایست کرد؟ ۲- در شکل فقدان لوازم ذکر شده لااقل سه چراغ الکتریکی اهمیت نور قرمز. کلیهی وسایل نقلیهی موتوری بایستی مهم آیینههایی در داخل باشند به نحوی که راننده بتواند به وسیلهی آنها لااقل تا فاصله هفتاد متری پشت سر خود را ببیند. ارتفاع هیچ وسیلهی نقلیهای به انضمام بار آن از مرحله شیوه نباید از چهار متر تجاوز کند. برداشتن تمام یا این که گزیده از همین دستگاه ممنوع است. این دستگاه بایستی تماماً قابل استفاده باشد و ورقه ثبتکننده آن روزانه بنا گردد. همین پمپها می بایست در محلهایی نصب شوند که زمان ضرورت بتوان فوراً آنها را آیتم به کارگیری قرار داد. ۱- در موقع روبرو شدن اهمیت وسیلهی نقلیهای که از جهت مخالف حرکت میکند. هر وسیلهی نقلیهی موتوری باید مجهز به لوله اگزوز باشد که مانع خروج صداهای ناهنجار گردد. به هر گونه وسیلهی نقلیهی موتوری که بوسیله شهربانی اعلام خواهد شد بایستی تاخوگراف (ثبت کننده سوالات ازمون ایین طومار پایه سه ۱۴۰۰ سرعت) کارگزاری شود. کارگزاشتن آیینه در دو طرف بیرون وسیلهی نقلیه مجاز است.

ایندکسر

خرید کتاب زبان اصلی