علیرضا دبیر: کشتی ۷۰ میلیارد بودجه می‌خواهدرئیس فدراسیون کشتی با بیان اینکه “فقط برای حفظ وضع موجود به ۷۰ میلیارد تومان بودجه نیاز داریم”، گفت: زنگ خطر برای کشتی به صدا درآمده است و باید واقعیت‌ها را ببینیم.Source link

ایندکسر

خرید کتاب زبان اصلی