فهرست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی بروزرسانی شدبانک مرکزی در راستای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را به روزرسانی و منتشر کرد.Source link

ایندکسر

خرید کتاب زبان اصلی