معاینات پزشکی اولیه برای متقاضیان بیمه حرف و مشاغل آزاد، معاف شد

[ad_1]

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: در راستای روان‌سازی امور توسط تامین اجتماعی، معاینات پزشکی اولیه برای متقاضیان بیمه حرف و مشاغل آزاد، معاف شد.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>