معاینات پزشکی اولیه برای متقاضیان بیمه حرف و مشاغل آزاد، معاف شدمدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: در راستای روان‌سازی امور توسط تامین اجتماعی، معاینات پزشکی اولیه برای متقاضیان بیمه حرف و مشاغل آزاد، معاف شد.Source link

ایندکسر

خرید کتاب زبان اصلی