نوسان گلف Eureka – کشف تفاوت بین نوسان گلف ابراز پیروزی از اکتشاف و دیگر گلف آموزش ایدز

[ad_1]

وجود دارد بسیاری از مختلف گلف آموزش ایدز وجود دارد طراحی شده برای کمک به متوسط گلف باز خود را بهبود نوسان و بازی. نوسان گلف Eureka یکی از بهترین آنهایی که در دسترس است. چرا این است ؟ نوسان گلف ابراز پیروزی از اکتشاف طراحی شده است به شما آموزش یک تکنیک جدید. به جای آن آموزش ذهن خود را به توسعه و زحمت مداوم تکرار نوسان است.

در حال توسعه یک شیاردار گردیده نوسان حیاتی است به سازگار بودن در زمین گلف. بیش از حد بسیاری از بازیکنان باید این طرز فکر که “من نیاز به درهم شکستن توپ به فاصله من می خواهم.” که این طرز فکر اشتباه به. گلف یک بازی که در آن شکل صحیح با تلاش کمتر بهتر است از فرم بد با تلاش گسترده. آیا من اشتباه نمی کنید, شما نیاز به قرار دادن تلاش به ضربه زدن به توپ اما 99 درصد از بازیکنان قرار دادن تلاش به اشتباه بخشی از نوسان خود را.

بسیاری از گلف بازان قرار داده و تلاش و قدرت خود را به نوسان backswing. اشتباه دوباره. در حالی که شما نیاز به صاف و ثابت سرعت در backswing تلاش باید قرار داده و به رکود بازار. مطمئن شوید که برای اتصال مستقیما با توپ و بدون زاویه در این صورت باشگاه. انجام این کار با در نظر گرفتن این باشگاه به راست و مستقیم از طریق تاثیر بدون چرخاندن سر باشگاه در backswing/رکود بازار. این نقطه خوب است از دست رفته توسط بسیاری از گلف بازان.

هنگامی که شما شروع به در حال توسعه خود را در نوسان کامل زمان بندی یکی از متغیرهای که شما نیاز به سازمان دیده بان و کنترل است. هر حرکت صحیح جانشینی در حالی که حفظ سرعت ثابت. نمی کند, بازگشت نوسان و سپس سریع رکود بازار; هر دو بخش از نوسان باید در مورد همان سرعت. هنگامی که شما این حق شما متوجه خواهد شد که نتایج قابل توجه است.

با استفاده از این تلاش نوسان خود را در محل مناسب شما می توانید به همان اندازه و یا بیشتر فاصله از توپ خود را به عنوان اگر شما تا به حال فقط ” پاره پاره آن, اما با دور بیشتر دقت است. یکی از مهم ترین چیز به خاطر داشته باشید که تمرین. هنگامی که شما با استفاده از نوسان گلف ابراز پیروزی از اکتشاف تا توسعه خود را در نوسان کامل انجام آن در محدوده رانندگی ، سپس آن را به دوره و مات کردن شرکای خود را.

هنگامی که شما شروع به کار با نوسان گلف ابراز پیروزی از اکتشاف و توسعه خود را در نوسان کامل شما را پیدا خواهد کرد که طرز فکر خود را در مورد بازی شروع می شود در حال تغییر است. شما شروع خواهد شد بیشتر سرگرم کننده در این دوره خود را با نوسانات آرام و به زودی خواهد شد حذف سکته مغزی چپ و راست.

[ad_2]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>