هشدارهای دکتر سیما فردوسی به تک فرزندان / فرزندتان را فدای تنبلی تان نکنید!

[ad_1]


گروه سلامت الف،   3990324183

دکتر سیما فردوسی، روانشناس بالینی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس درباره مخاطرات تک فرزندی می گوید.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>