پس از سه ماه چشم زائران به ضریح مطهر امام رضا (ع) روشن شدپس از سه ماه چشم زائران به ضریح مطهر امام رضا (ع) روشن شدSource link

ایندکسر

خرید کتاب زبان اصلی