کتاب صوتی

اینروزها با افزایش مشکلات و مشغله های کاری فراوان فرصت کمتری برای خواندن کتاب وجود دارد. بنابراین ترجیح اغلب افراد گوش دادن به کتاب صوتی است. اغلب کتاب هایی که در بازار به صورت نسخه های دیجیتال و یا چاپی وجود دارند، یک نسخه صوتی نیز دارند. این کتاب ها می توانند روایتگر یک داستان و یاContinue reading “کتاب صوتی”

سفارش کتاب از آمازون

دو اثر جدید صالح عطایی خرید کتاب، شاعر و نویسنده برجسته اردبیل با کمک سفارش کتاب از آمازون Title وارد بازار نشر شد. صالح عطایی با دو کتاب ترکی جدید به مخاطبان خود بازگشت به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران در اردبیل ، انتشار “عنوان” در اردبیل دو اثر جدید صالح عطایی سفارش کتاب ازContinue reading “سفارش کتاب از آمازون”