دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن و مارتا McSally در طول یک تظاهرات در هوایی بین المللی پاسخ تسهیلات در اکتبر 19, 2018 در مسا ، (گتی/رالف Freso)

اوباما سناتور تمسخر برای groveling به مغلوب ساختن پیشی جستن در توییتر برای دریافت هواکش: “حمایت منزجر کننده است”

Matthew Chapman
مارس 11, 2020 1:43AM (UTC)

این مقاله در ابتدا در ظاهر داستان خام

rawlogo

روز جمعه دیابت مارتا McSally (R-الف) یک آسیب پذیر سناتور رو انتخاب مجدد در نوامبر ارسال یک صدای جیر جیر lavishing جمهور دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن با ستایش برای حمل و نقل هواکش به آریزونا از استراتژیک ملی ذخایر:

نظر در رسانه های اجتماعی به تمسخر صفحه نمایش خود به عنوان نامناسب — و این باورند که مغلوب ساختن پیشی جستن ممکن است انجام این کار به عنوان یک نفع برای او انتخاب مجدد.

تبلیغات:

Matthew Chapman

بیشتر از Matthew Chapman
• • •