رند پل سناتور. R-KY (AP/کارولین Kaster)

با توجه به رسانه های اجتماعی پست سناتور “آگاه بود از هر گونه تماس مستقیم با هر فرد آلوده”

تام Boggioni
مارس 22, 2020 6:12 بعد از ظهر (UTC)

این مقاله در ابتدا در ظاهر داستان خام

rawlogo

با استفاده از حساب توییتر خود را دیابت رند پل (R-KY) اعلام کرد در روز یکشنبه بعد از ظهر که او تشخیص داده شده است با COVID-19 و که او “بدون علامت است.”

با توجه به رسانه های اجتماعی اعلام “سناتور رند پل دارای آزمایش مثبت برای COVID-19. او احساس خوب است و در قرنطینه. او بدون علامت و مورد آزمایش قرار گرفت از فراوانی احتیاط با توجه به گسترده خود را سفر و حوادث. او آگاه از هر گونه تماس مستقیم با هر فرد آلوده.”

تبلیغات:

شما می توانید صدای جیر جیر زیر:

تام Boggioni

بیشتر از تام Boggioni
• • •