اجرای طرح کاشف پلیس tagged posts

طرح کاشف پلیس آگاهی تهران

طرح کاشف پلیس آگاهی تهران

[ad_1]


گروه عکس الف،   3990321115

دومین نمایشگاه طرح کاشف پلیس آگاهی تهران بزرگ با حضور سردار رحیمی فرمانده نیروی انتظامی پایتخت و انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد.

[ad_2]

Source link

Read More