اکبر طبری tagged posts

آشنایی با شگرد‌های ماهرانه «طبری» برای فرار از قانون

آشنایی با شگرد‌های ماهرانه «طبری» برای فرار از قانون

[ad_1]

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: پس از گذشت حدود یک سال از دستگیری اکبر طبری روز یکشنبه (هجدهم خرداد ماه) جلسه دادگاه این متهم برگزار و کیفرخواست وی توسط نماینده دادستان قرائت شد.

کیفرخواستی که خط به خط آن از یک رشوه چند صد میلیون تومانی و میلیاردی صحبت می‌کردند که مرد همیشه در سایه قوه قضاییه با سوء استفاده از مقام خود پرونده متهمان بسیاری را در قبال دریافت رشوه‌های کلان از روند دادرسی خارج کرده است.

مشارکت در تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی اولین عنوان اتهام...

Read More