جنگ های منطقه ای tagged posts

جنگ‌های بی‌پایان؛ درگیری‌های بیشمار جهانی راه برون‌رفت ندارد؟

جنگ‌های بی‌پایان؛ درگیری‌های بیشمار جهانی راه برون‌رفت ندارد؟

[ad_1]

به گزارش ایسنا، سیمون تیسدال امروز (یکشنبه) در مطلبی برای گاردین می‌نویسد: «جنگ داخلی لیبی این ماه وارد هفتمین سالش شد و هیچ پایانی برای آن متصور نیست. در افغانستان، درگیری از زمان حمله شوروی در ۱۹۷۹ گاه و بیگاه شدت داشته است. جنگ آمریکا در افغانستان که در حال حاضر به طولانی‌ترین جنگ آن تبدیل شده است، بخشی از “جنگ جهانی با ترور” آمریکاست که بعد از حملات سال ۲۰۰۱ القاعده به جریان افتاد.

درگیری یمن در ششمین سال بی‌رحمی خود است...

Read More