خرید کتاب از آمازون ارزان tagged posts

سفارش کتاب از آمازون

دو اثر جدید صالح عطایی خرید کتاب، شاعر و نویسنده برجسته اردبیل با کمک سفارش کتاب از آمازون Title وارد بازار نشر شد.
صالح عطایی با دو کتاب ترکی جدید به مخاطبان خود بازگشت
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران در اردبیل ، انتشار “عنوان” در اردبیل دو اثر جدید صالح عطایی سفارش کتاب از آمازون، شاعر و نویسنده این سرزمین را ارائه می دهد ؛ “کمبود آینده” و “کلمات آردیا”.

“آینده گمشده” (اسب گمشده) علاوه بر مجموعه شعر آتای ، مقاله “بو اکویسلر” (این دوقلوها) را شامل سفارش کتاب از آمازون می شود...

Read More