سفارش کتاب از آمازون

دو اثر جدید صالح عطایی خرید کتاب، شاعر و نویسنده برجسته اردبیل با کمک سفارش کتاب از آمازون Title وارد بازار نشر شد. صالح عطایی با دو کتاب ترکی جدید به مخاطبان خود بازگشت به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران در اردبیل ، انتشار “عنوان” در اردبیل دو اثر جدید صالح عطایی سفارش کتاب از …

ادامه مطلب