عبدالحسین روح الامینی tagged posts

روح‌الامینی: قطعا کاندیدای ریاست کمیسیون بهداشت و درمان هستم

قطعا کاندیدای ریاست کمیسیون بهداشت و درمان هستم

[ad_1]

دکتر عبدالحسین روح‌الامینی در گفتگو با خبرگزاری سلامت افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یکی از تخصصی ترین کمیسیون‌ها است و قاعدتا اصحاب بهداشت و درمان و سلامت اکثریت آن را تشکیل می‌دهند و هیچ زمانی منعی نبوده که صاحبنظران اقتصاد، مدیریت، صنایع و رشته‌های مرتبط وارد آن شوند، اما هسته اصلی آن را کسانی باید تشکل دهند که در امور بهداشت و درمان تجربه یا تخصص دارند. این طبیعی است و کسانی که در این حوزه تخصصی ندارند نمی‌توانند در تصمیمات آن هم تاثیرگذار باشند یا منافع مردم را در نظر بگیرند...

Read More