فولاد tagged posts

آیرومارت، کنسرسیومی برای تمام مقاطع فولادی

آیرومارت، کنسرسیومی برای تمام مقاطع فولادی

[ad_1]

مسیر توسعه و عمران یک کشور را می‌توان از میزان تولید و مصرف داخلی مقاطع فولادی در آن پیش بینی کرد. پل‌ها، ساختمان‌های کوچک تا مرتفع و حتی کارخانجات تولیدی در سراسر کشور را می‌توان از مهم‌ترین مصرف کنندگان فولاد دانست که ارتباط مستقیمی با پیشرفت سطح اقتصادی و عمرانی یک کشور دارند. تولید مقاطع فولادی آنچنان که ممکن است تصور شود در دنیا عمومی و شایع نیست. فولاد و زیرساخت‌های تولید آن یکی از نشانه‌های پیشرفت در یک جامعه است از طرفی تبدیل شمش فولادی به مقاطعی همچون میلگرد، ورق، لوله و ...

Read More