وزارت آموزش و پرورش tagged posts

آموزش و پرورش بدنبال حذف «جهش تحصیلی»

آموزش و پرورش بدنبال حذف «جهش تحصیلی»

[ad_1]

به گزارش ایسنا، سیدجواد حسینی در نشستی خبری به بیان علل و اهداف اجرای طرح سنجش سلامت نظیر عمل به قوانین بالادستی پرداخت و اظهار کرد: با انجام این طرح وضعیت دانش آموزان را تشخیص و قادر به جای دهی مناسب آنها در مدارس عادی و یا استثنایی خواهیم شد.

وی افزود: به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم که آیا همه دانش آموزان در بدو ورود متناسب با شرایط هوشی و شخصیتی شناسایی می‌شوند یا خیر؟، دوم آنکه بعد از شناسایی تحت پوشش قرار می‌گیرند و سپس مداخلات به‌نگام و با کیفیت مناسب دریافت می کنند یا خیر؟...

Read More