تگزاس سرهنگ رژیم صهیونیستی. دن پاتریک (AP/اریک گی)

“این نوع از numbnutterery را کشتن مردم”: جمهوری فربه گفت: سالمندان باید قربانی خود را

Matthew Chapman
آوریل 24 سال 2020 7:00 (UTC)

این مقاله در ابتدا در ظاهر داستان خام

rawlogo

روز دوشنبه تگزاس سرهنگ رژیم صهیونیستی. دن پاتریک پیشنهاد کرد در فاکس نیوز که آمریکایی های قدیمی تر باید مایل به در خطر ابتلا به کروناویروس و در حال مرگ است به طوری که جوان آمریکایی ها قادر به نگه داشتن کار و حفظ اقتصاد است.

پاتریک نظرات ملاقات با وحشت و ناباوری در رسانه های اجتماعی.

تبلیغات:

Matthew Chapman

بیشتر از Matthew Chapman
• • •