تفکر در داخل جعبه

قسمت یادداشت ها

آن رئیس دیجیتال افسر آن را به نام “تجارت الکترونیکی شرکت که مبادرت به فروش پیتزا.” Tasters در سراسر کشور یک بار گفت محصولات خود طعم مانند مقوا. اما با پیچ تحویل کسب و کار در اوایل مهره های بازی دومینو خود را برای موفقیت—یک قمار است که به خصوص پرداخت یک بار در خانه ناهار خوری رفت و تامل است.

پادکست های تولید شده توسط Jess میلر با کمک از آشا Saluja و مگان Kallstrom.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>